Ailee feat. Verbal Jint – 폭풍속으로 (Into The Storm)

M-Ailee1

HANGUL
HEY HEY HEY
INTO THE STORM HEY
꿈속에서도 부르곤 해
너의 이름을
휘몰아치는 그
폭풍에서 벗어난다면
IT’S A MIRACLE

너같은 사람 이런 사랑
그만할 수 있을까 상상이 안가 난
ONE OF A KIND
ONE IN A MILLION
이제는 지우고 싶어 너의 이름을
I REALLY DO

금방 지나갈거야 다 끝이야
조금만 더 견뎌봐
좋았던 기억도 추억도
남김없이 휩쓸어 갈거야

사랑은 폭풍이야 휘몰아치는
더 세게 아프게 다 가져가는오
난 어둠 속을 걷다
또 누군가를 만나 사랑하겠지
또 다시

이 바람이 다 가신 다음
아픈 상처로 꽉 닫힌 마음
열리기까지 난
얼마나 많은 밤 지새우며
아파해야만 할까

눈물로 가득한 하루 또 하루
지독한 이 열병을 치르고 난 후
과연 얼마나 자유로워질까
그때 내 맘이 가 닿을 곳 어딜까

이만하면 됐잖아 끝났잖아
지독한 이 사랑은 보내고
울고 또 울고 베어내도 왜
사라지지 않아 오

사랑은 폭풍이야 휘몰아치는
더 세게 아프게 다 가져가는 오
난 어둠 속을 걷다
또 누군가를 만나 사랑하겠지
또 다시

사랑은 끝이라고
사랑은 끝이라고
사랑은 끝이라고
하늘의 뜻이라고
사랑은 끝이라고
너와 이제 우린

사랑은 끝이라고
사랑은 끝이라고
사랑은 끝이라고
너와 난 끝이라고
사랑은 끝이라고
난 너를 찾겠지 또 다시

앙상한 기억들만
남기고 떠나지만
널 붙잡아
아무리 잊으려 해도
난 그게 잘 안돼

사랑은 폭풍이야 휘몰아치는
더 세게 아프게 다 가져가는 오
난 어둠 속을 걷다
또 누군가를 만나 사랑하겠지
또 다시

ROMANIZATION
HEY HEY HEY
INTO THE STORM HEY
Kum so ge seo do bu reu gon hae
Neo eui i reu meul
Hwi mo ra chi neun geu
Phok phung e seo beo seo nan da myeon
IT’S A MIRACLE

Neo ga theun sa ram i reon sa rang
Geu man hal su i seul ka sang sang i an ga nan
ONE OF A KIND
ONE IN A MILLION
i je neun ji u go si pheo neo eui i reu meul
I REALLY DO

Geum bang ji na gal geo ya da ke thi ya
Jo geum man deo gyeon dyeo bwa
Joh at deon gi eok do chu eok do
Nam gim eob si hwib seu reo gal geo ya

Sa rang eun phok phung i ya hwi mo ra chi neun
Deo se ge a pheu ge da ga jyeo ga neun OH
Nan eo dum so geul geot da
To nu gun ga reul man na sa rang ha get ji
To da si

i ba ra mi da ga sin da eum
A pheun sang cheo ro kwak dad hin ma eum
Yeo ri gi ka ji nan
Eol ma na ma neun bam ji sae u myeo
A pha hae ya man hal ka

Nun mul lo ga deuk han ha ru to ha ru
Ji dok han i yeol byeong eul chi reu go nan hu
Gwa yeon eol ma na ja yu ro wo jil ka
Geu tae nae ma mi ga dah eul got eo dil ka

i man ha myeon dwaet ja na keut nat ja na
Ji dok han i sa rang eun bo nae go
Ul go to ul go be o nae do wae
Sa ra ji ji a na OH

Sa rang eun phok phung i ya hwi mo ra chi neun
Deo se ge a pheu ge da ga jyeo ga neun OH
Nan eo dum so geul geot da
To nu gun ga reul man na sa rang ha get ji
To da si

Sa rang eun keu thi ra go
Sa rang eun keu thi ra go
Sa rang eun keu thi ra go
Ha neul eui deu si ra go
Sa rang eun keu thi ra go
Neo wa i je u rin

Sa rang eun keu thi ra go
Sa rang eun keu thi ra go
Sa rang eun keu thi ra go
Neo wa nan keu thi ra go
Sa rang eun keu thi ra go
Nan neo reul chat get ji to da si

Ang sang han gi eok deul man
Nam gi go teo na ji man
Neol but ja ba
A mu ri i jeu ryeo hae do
Nan geu ge jal an dwae

Sa rang eun phok phung i ya hwi mo ra chi neun
Deo se ge a pheu ge da ga jyeo ga neun OH
Nan eo dum so geul geot da
To nu gun ga reul man na sa rang ha get ji
To da si

G.NA feat. Verbal Jint – 첫눈에 한눈에 (At First Sight At A Glance)

A-Gna1

HANGUL
TRUE LOVE
(COULD IT BE REAL?)
(`CAUSE IT FEELS TOO GOOD TO BE TRUE)
LOVE AT FIRST SIGHT
I NEVER BELIEVED THAT
BUT THEN YOU CAME INTO MY LIFE
AND MADE EVERYTHING BETTER

마법 같은 일
처음엔 나도 믿지를 않았지
하지만 이젠 알아
THAT THIS LOVE`S LIKE NO OTHER
I NEVER KNEW A LOVE LIKE THIS
LO-LO-LOVE LIKE THIS

사랑이란 걸 믿지 않았죠
I THOUGHT THERE WAS NO LOVE FOR ME
내게 사랑은 멀게만 느껴졌지
내게 다시는 올 줄 몰랐죠
COULD IT BE HAPPENING AGAIN?
세상에 나 홀로 남겨진 느낌

BABY I DON`T WANNA FALL IN LOVE AGAIN
I DON`T WANNA NEED YOU BY MY SIDE
I CAN`T HIDE MY SMILE WHEN YOU`RE BY MY SIDE
함께 한 순간 모두 꿈만 같아
매일 하루에도 열두 번도 더
숨을 쉴 때마다 생각나는 너 (THAT’S TRUE)

첫눈에 한눈에 알 수 있었죠
ALWAYS MY LUV OH MY LUV MY BOO
난 오늘 더 그대를 사랑할게요
매일 설레고 가슴 콩다콩
뛰게 하는 내 보물 나의 사랑
너무너무 사랑해

SOMETIMES I WONDER
첫눈에 반하는 사랑
따위 믿지 말라던 거
그거 다 인연을 놓쳐버린 자
그들이 심술부리는 것은 아닐까
만일 나 너를 몰라봤거나
또 친구의 여친으로 널 만났거나
했다면 어떨까? 끔찍하기만 해
첫눈에 들어왔어 너는 나의 맘에

BABY I DON`T WANNA FALL IN LOVE AGAIN
I DON`T WANNA NEED YOU BY MY SIDE
(NO, THIS CAN`T BE HAPPENING
IT`S TOO GOOD TO BE TRUE)
매일 하루하루 기다리게 돼
네가 있어 나는 너무 행복해 OH
(LEGGO G.NA!)

첫눈에 한눈에 알 수 있었죠
ALWAYS MY LUV OH MY LUV MY BOO
난 오늘 더 그대를 사랑할게요
매일 설레고 가슴 콩다콩
뛰게 하는 내 보물 나의 사랑
너무너무 사랑해

I USED TO BE SUPA SOLO
지나간 사랑에 상처 입은 후엔 홀로
살아가겠다고 다짐한 나
하지만 그리고 얼마 지나지 않아
그대를 만나게 되었지 나
이젠 그대 없이 나
살아갈 수 없을 정도
해가 지나도 그대로일 거야
I`LL LET THIS LOVE GROW
우리 약속해 손가락 걸고

하늘이 내게 준 선물 그대죠
ALWAYS LUV U ALL LUV U MY LUV
내 오늘도 내일도 같을 거예요
매일 설레고 가슴 콩다콩
뛰게 하는 내 보물 나의 사랑
OH 너무너무 사랑해

I THINK YOU MIGHT KNOW JUST HOW I FEEL
YOU KNOW THAT I LOVE YOU ALWAYS

ROMANIZATION
TRUE LOVE
(COULD IT BE REAL?)
(`CAUSE IT FEELS TOO GOOD TO BE TRUE)
LOVE AT FIRST SIGHT
I NEVER BELIEVED THAT
BUT THEN YOU CAME INTO MY LIFE
AND MADE EVERYTHING BETTER

Ma bob ga then il
Cho e mén na do mid ji rel a nat ji
Ha ji man i jén a ra
THAT THIS LOVE`S LIKE NO OTHER
I NEVER KNEW A LOVE LIKE THIS
LO-LO-LOVE LIKE THIS

Sa rang i ran gol mid ji a nat jyo
I THOUGHT THERE WAS NO LOVE FOR ME
Nae gé sa rang en mol gé man ne kyo jyot ji
Nae gé da si nen ol jul mol lat jyo
COULD IT BE HAPPENING AGAIN?
Sé sang é na hel lo nam gyo jin ne kim

BABY I DON`T WANNA FALL IN LOVE AGAIN
I DON`T WANNA NEED YOU BY MY SIDE
I CAN`T HIDE MY SMILE WHEN YOU`RE BY MY SIDE
Ham ké han sun gan mo du kum man ga tha
Mae il ha ru é do yol du bon do do
Su mel swil tae ma da saeng gak na nen no (THAT’S TRUE)

Chot nu né han nu né al su i sot jyo
ALWAYS MY LUV OH MY LUV MY BOO
Nan o nel do ge dae rel sa rang hal gé yo
Mae il sol lé go ga sem kong da kong
Twi gé ha nen nae bo mul na eui sa rang
No mu no mu sa rang hae

SOMETIMES I WONDER
Chot nu né ban ha nen sa rang
Ta wi mid ji mal la don go
Ge go da in yo nel noh chyo bo rin ja
Ge de ri sim sul bu ri nen go sen a nil ka
Ma nil na no rel mol la bwat go na
To chin gu eui yo chin e ro nol man nat go na
Haet da myon o tol ka kem jik ha gi man hae
Chot nu né de ro wa so no nen na eui ma mé

BABY I DON`T WANNA FALL IN LOVE AGAIN
I DON`T WANNA NEED YOU BY MY SIDE
(NO, THIS CAN`T BE HAPPENING
IT`S TOO GOOD TO BE TRUE)
Mae il ha ru ha ru gi da ri gé dwae
Né ga i so na nen no mu haeng bok hae OH
(LEGGO G.NA!)

Chot nu né han nu né al su i sot jyo
ALWAYS MY LUV OH MY LUV MY BOO
Nan o nel do ge dae rel sa rang hal gé yo
Mae il sol lé go ga sem kong da kong
Twi gé ha nen nae bo mul na eui sa rang
No mu no mu sa rang hae

I USED TO BE SUPA SOLO
Ji na gan sa rang é sang cho i ben hu én hol lo
Sa ra ga gét da go da jim han na
Ha ji man ge ri go ol ma ji na ji a na
Ge dae rel man na gé dwei ot ji na
i jén ge dae ob si na
Sa ra gal su ob sel jong do
Hae ga ji na do ge dae ro il go ya
I`LL LET THIS LOVE GROW
U ri yak sok hae son ga rak gol go

Ha ne ri nae gé jun son mul ge dae jyo
ALWAYS LUV U ALL LUV U MY LUV
Nae o nel do nae il do ga thel go ye yo
Mae il sol lé go ga sem kong dang kong
Twi gé ha nen nae bo mul na eui sa rang
OH no mu no mu sa rang hae

I THINK YOU MIGHT KNOW JUST HOW I FEEL
YOU KNOW THAT I LOVE YOU ALWAYS